уторак, 03. новембар 2009.

Holistički pristup čoveku i alternativni načini lečenja

Čovekova borba za opstanak u surovim uslovima života na planeti vodila ga je ka sve većem udaljavanju od prirode kroz izgradnju svesnog ja.
Svest odvojena od okruženja, pa i od sopstvenog tela, kroz sposobnost potiskivanja telesnih osećaja, omogućila je razvoj racionalnog uma kao glavnog oruđa te borbe. Vrhunska dostignuća kreativnog mišljenja okružuju današnjeg čoveka plodovima moderne civilizacije koja mu pruža udobnost i relativnu sigurnost života. Većina tegoba svakodnevice i mnoštvo bolesti koje su mučile čovečanstvo kroz njegovu istoriju, danas su savladane. Razvoj modernih gradova predstavlja kulminaciju našeg distanciranja od slepih sila prirode i samostalnog stvaranja sopstvenog okruženja, ali da li je vreme da počnemo da slavimo pobedu? Osnovno sredstvo ostvarenja ovog uspeha, racionalni um, postao je izvor novih izazova za postizanje blagostanja pojedinca. Svest o vremenu koja ga, prevashodno, karakteriše, kao i naglašena samosvest, te otuđenje od drugih, pa i od sopstvenog tela, proizvelo je savremenog neprijatelja broj 1 – stres. Udružen sa svim oblicima zagađenja i nemogućnošću prirodnog samoobnavljanja organizma, razoružao je čoveka uklonivši njegove odbrambene mehanizme i doveo u pitanje konačan ishod egzistencijalne borbe. Današnji čovek oseća svoje postojanje ili svesno prisustvo, mnogo više u virtuelnom svetu uma nego u realnosti svoga tela. Razvijen da služi telo i oslobodi ga robovanja instinktima i ritmovima prirode, um je prerastao svoju ulogu i počeo da koristi telo za ostvarenje sopstvenih želja i ciljeva. Telo je postalo prolazna stanica za našu pažnju stalno zabavljenu mentalnim reagovanjem na stvarnost: dijalogom sa sobom, emocijama, strahovima, žudnjama… Moderan urbani čovek svojom svesnošću boravi u telu koliko i u svome domu – svrati da prespava. Svestan je, pre svega, svog spoljašnjeg izgleda zbog utiska koji ostavlja na druge što jako utiče na njegov osećaj identiteta i samopouzdanja. Izgled bi trebalo da odražava unutrašnji sklad i povezanost sa sobom.
Da bi se povratila harmonija duha i tela, u stresnim uslovima modernog života omasovljena je primena modifikovanih drevnih, prirodnih i savremenih metoda relaksacije i isceljenja: ajur veda, meditacija, joga, masaža, akupunktura, tai či, aromaterapija, kristaloterapija, homeopatija, osteopatija, reiki, bioenergija, duhovno isceljenje, razne prirodne spa procedure, ali i metode zasnovane na najnovijim naučnim istraživanjima i saznanjima kao što su elektroterapija, kvantna medicina itd. Svaka od ovih metoda ima svoja različita, specifična polja posebnog dejstva, ali im je svima zajednički holistički pristup čoveku. U skladu sa drevnim znanjima, ali i savremenim saznanjima kvantne fizike, uvažavaju višedimenzionalnost ljudske egzistencije. Holističke metode deluju na otklanjanju blokada i prepreka unutrašnje integracije ličnosti; i na povezivanju sa univerzumom kao celinom.